zaagubionaa

27 tekstów – auto­rem jest zaagu­bionaa.

Otar­te łzy ciepłem Twej oso­by .
Dziękuje.
Umarłemu 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 maja 2013, 17:55

Noc ciężka bez­senna. Po raz ko­lej­ny spra­wiłeś po­tok słonych łez na mej twarzy. Świado­ma pew­nych rzeczy lecz zbyt słaba do ich wy­kona­nia . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 maja 2013, 12:10

Roz­darta po­między dwo­ma świata­mi z wątpli­wością wyboru. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 maja 2013, 14:26

Wys­tar­czy że trzy­masz moją dłoń kiedy za­sypiam wte­dy nie bo­je się niczego 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 kwietnia 2013, 20:47

Spra­wiasz że jes­tem szczęśli­wa że widzę w To­bie cały świat. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 kwietnia 2013, 18:39

Do ko­go ja mam pre­ten­sje . Prze­cież mam w końcu to na co mu poz­wa­lam ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 kwietnia 2013, 18:29

Za­mykam oczy i słyszę ciszę a w moim ser­cu czuję pus­tke. Ko­lej­ny wieczór sa­mot­nie wśród ty­siąca mi­goczących gwiaz. Przej­rzyj na oczy dos­trzeż te­raz bo odejdę w oka mgnieniach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 marca 2013, 20:08

Wpat­rzo­na w Two­je spoj­rze­nie z ty­siąca­mi myśli co się z na­mi dzieje i co się jeszcze wy­darzy ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 marca 2013, 22:10

Ro­zum co in­ne­go niż ser­ce. Łapiąc swoją torbę wy­siadłam z ochotą wy­ciśnięcia z pod mych po­wiek łez. Kiedy za­wołał mnie z pow­ro­tem naj­pierw przemówił ro­zum odejdź kiedy zmie­rzałam da­lej ser­ce po­wie­działo stój ! wróć!. Lecz odeszłam a po 10 mi­nutach pop­ro­siłam żeby przy­jechał . Mętlik.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 marca 2013, 07:36

Je­den pro­mień słońca a ja poczułam w jed­nej chwi­li że mogę wszystko. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 marca 2013, 07:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność